Selamat datang di SMK Negeri 1 Nawangan

“Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan kompetitif, berkarakter, peduli lingkungan dan siap kerja”

Sambutan Kepala Sekolah

 

“Berikhtiar selamat dunia dan akhirat dengan takwa, amal dan ikhlas”

SosialMedia

Link Cepat

Program Keahlian

Kunjungan Web